skip to Main Content

Beretning for året 1.7.2019 – 30.6.2020

Kunstfestivalen i 2019 var den 8. i festivalens historie. Erfaringer med forberedelser og gennemførelse har år efter år været med til at forfine Kunstfestivalen, så den i dag til fulde lever op til foreningens formål, som er følgende: Læsø Kunstfestival skal arbejde for, at der på Læsø er mulighed for kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet samt at fremme mødet mellem kunstnere og kunstarter og skabe mulighed for fordybelse, forståelse og formidling.

Åbningen af Kunstfestivalen fandt sted på pladsen foran Saltsyderiet. Her var udover de deltagende kunstnere også stor opbakning fra mange fremmødte gæster og et anslået samlet antal mennesker på over 200 personer. Vores faste musikere og gæstemusiker leverede en stemningsfyldt ramme om åbningen, hvor Kirsten Holm styrede os gennem et velforberedt program, som blandt andet indeholdt tale af Læsøs borgmester, introduktion af ugens begivenheder, præsentation af kunstnerne og en række mere praktiske informationer.
Festivalens program forløb til alles tilfredshed, hvilket der i de efterfølgende evalueringer fra kunstnerne, var meget tydeligt udtryk for. Kunstnerne præsenterede igen i år deres værker på en fin og fantasifuld måde på de mange spændende udstillingssteder rundt om på øen. Et stort nyt tiltag er, at Kunstfestivalen er blevet beriget med tilbuddet om at udstille på Per Kirkebys atelier samt benytte den til overnatning for kunstnere. Så stor tak til foreningen bag Per Kirkebyes atelier for den støtte til Kunstfestivalen, som dette er udtryk for.

Vores musikerteam, som er selvorganiseret, var flittige med pop-up koncerter på udstillingsstederne og var i den grad med til at sprede en hyggelig og glad sommerstemning. Desuden var der aftenperformance ”Spred mig ud på åbent hav” ved stranden og en eftermiddagsperformance ”Der brænder en ild” ved Maries tanghus med udøverne Lotus, Jens, Üze og Karina.
Også i år fandt flere workshops sted: workshop i paptryk, drivtømmerworkshop, keramikworkshop, vandreworkshop, kæder af strandfund-workshop og sangskriverworkshop. Det er populært at deltage i workshoppene og en meget levende måde at involvere de besøgende i festivalen.
Der var arrangeret kunstjagt, hvor både børn, unge og voksne deltog. Øens forretningsfolk og nogle af kunstnerne havde givet gode præmier. Det var et engagerende og fint indslag i festivalens program.
Foredragsaftenen fandt sted på en solfyldt plæne på Per Kirkebys atelier. Emnet var: ”Læsø på Unescos Verdensarvsliste?” ved Poul Christensen – populært kaldet Syde-Poul, som på sin levende og fængslende måde berettede om sit og øens arbejdet med ansøgningen.
Aftenen blev også båret af vores dygtige musikere, som rammede aftenen ind med musik både før, under og efter foredraget. Der var meget god tilslutning til foredragsaftenen, hvor henved 100 personer var mødt frem.
Vi må ikke glemme at nævne den populære og værdifulde hummeraften hvor alle kunstnere, musikere m.f. samles for at hygge sammen. Også generalforsamlingen, som afholdes fredag aften må nævnes. Ved at lægge foreningens generalforsamling i uge 30, bliver det muligt at inddrage flere af kunstnerne i festivalens problematikker.
Ugens program blev på smukkeste vis afsluttet med solnedgangsmusik ved Bouet, hvor der var meget fin tilslutning med cirka 100 fremmødte, der kunne nyde en dejlige sommeraften.

Alt i alt havde festivalen 7.770 besøgende, som er det hidtil største besøgstal festivalen har haft. Tallet i sig selv vidner om, at festivalen har været en succes, og at flere og flere mennesker har fået kendskab og lyst til at besøge festivalen.
Festivalen har i 2019 fået donationer fra følgende: Den Jyske Kunstfond, Region Nordjyllands Lille Kulturpulje, Knud Højgaards Fond, Danske Bank på Læsøs Fond samt fra en række lokale håndværkere, forretninger, firmaer m.v.
Donationerne har været med til at gøre det muligt at gennemføre festivalen på det høje niveau, og der skal lyde en meget stor tak til alle, der har givet.
Som forudsætning for at festivalen kan gennemføres, ligger der et kæmpestort stykke frivilligt arbejde – især fra bestyrelsesmedlemmers side men også andre involverede personer. Stor, stor tak til alle.

Bestyrelsen blev på den årlige generalforsamling i 2019 ændret markant, idet formand Kirsten Holm og næstformand Hanne Larsen begge gik ud af bestyrelsen. På generalforsamlingen lykkedes det kun at vælge et nyt medlem, så det var en noget amputeret bestyrelse, der stod tilbage. Dog lykkedes det på det efterfølgende bestyrelsesmøde at få alle bestyrelsesposterne besat, idet Hanne Larsen valgte at træde ind i bestyrelsen igen. Men i hvert fald kom det også til at stå lysende klart, at arbejdet med at få en festival i denne størrelsesorden op at stå, kræver flere hænder end dem der er til rådighed i en bestyrelse, så bestyrelsen gik i gang med at finde flere frivillige hjælpere.

Og så skal det også nævnes, at Kisten Holm/Læsø Kunstfestival i efteråret 2019 vandt Læsø Kommunes Kulturpris, hvilket er fin hæder for det store og grundige arbejde, der ligger bag festivalen.

Nåh, det var festivalen 2019 og nu til festivalen 2020.
Forberedelserne af festivalen fandt planmæssigt sted, indtil landet som bekendt blev ramt af corona. Situationen taget i betragtning besluttede et flertal af bestyrelsen at aflyse festivalen 2020. Og det er her vi står nu.
Kunstfestivalen 2021 bliver den 10. af slagsen og bestyrelsen ser meget frem til, at denne festival skal shine over alle de foregående festivaler, så inden længe vil arbejdet hermed tage sin start.

Gerda Tranberg, konstitueret formand

Back To Top