skip to Main Content

Generalforsamling den 28. juli 2022

Bestyrelsesberetning

Beretningen er delt i to. Først den generelle beretning ved Henriette Flindt, og herefter en beretning vedr. PR- delen, som Hanne Larsen fremlægger.

Vores festival kører, og på trods af lidt vejrmæssige udfordringer tegner det til at blive stor succes. 

Indledningsvis vender vi blikket tilbage på Læsø Kunstfestival 2021. Som bekendt var foreningen ramt af visse udfordringer, ikke mindst Covid: Kunne vi afvikle vores festival, med de restriktioner der måtte være på dette tidspunkt? Det var svært at forudsige. Dette var bl.a. baggrunden for at lave en større Covid-sikker udstilling i det fri ved Storedal. Men det lykkedes, uden at det hæmmede afviklingen i væsentlig grad. Vi fik et overvældende besøgstal i 2021, med godt 10.000 gæster på diverse udstillingssteder, foredrag, koncerter og ikke mindst vores ”Open Air” udstilling ved Storedal. Det var synligt at vi med vores koncept havde ramt en større målgruppe.
I bestyrelsen var der dog en voksende erkendelse af, at man fremadrettet, måtte finde en bedre balance mellem de aktiviteter, der er under Læsø Kunstfestival og de ressourcer der er til rådighed. Men som bekendt, er det nemmere (sjovere) at bygge op, end at lukke ned. Derfor er vi i år endt med det samme koncept som i 2021. Medvirkende til denne beslutning har naturligvis været de mange positive tilbagemeldinger, samt de flotte donationer fra diverse fonde. Her bør I.F. Lemvigh Mûllers Fond, Den Jyske Kunstfond og Region Nordjyllands Lille Kulturpulje specielt fremhæves.

Man må sige at Læsø Kunstfestival er kommet på landkortet. Herudover vil vi også sige tak til de mange lokale erhvervsdrivende, der har støttet os.
Og nu står vi med det færdige resultat, Læsø Kunstfestival 2022. Der er 42 kunstnere, som udstiller på 18 udstillingssteder. Der er lagt stor energi og kreativitet i at lave flotte udstillinger, og det er lykkedes. 

Weekenden op til uge 30 gik med etablering af de forskellige udstillingssteder samt opsætning af værker i området ved Storedal. Ruten på Oplevelsesstien er blevet lidt mindre, men antallet af udstillere er uændret, så værkerne står lidt tættere. Stort set alle der udstiller på Læsø Kunstfestival er med på Oplevelsesstien. Årets tema var forandring. Dette tema er behandlet med stor fantasi og kreativitet af udstillerne.
Hummeraftenen har vi i år valgt at holde om søndagen. Dette med baggrund i at alle har haft en travl søndag, der således belønnes med, at man ikke skal tænke på aftensmad den dag. Herudover gav det nye deltagere mulighed for, tidligt i forløbet, at møde gruppen. Desuden er de øvrige aftener i løbet af ugen tæt besat med arrangementer. En stor tak til Læsø Fiskeindustri for kulinarisk donation til hummeraftenen. Som altid vældigt hyggeligt arrangement i Ægirs Have. Stort fremmøde og fantastisk mad.
Ferniseringen mandag blev præget af lidt udfordringer. Vejrguderne var imod os. Heldigvis lykkedes det at skabe læ for de fleste ved at flytte rundt på bænkene. Trods den vejrmæssige udfordring var der et fremmøde på ca. 170. Ganske flot i silende regn. Ferniseringen blev indledt ved tale af formanden. Desværre var der manglende fremmøde af Læsø borgmester og kommunaldirektøren. Heldigvis var Leif Ladefoged hurtig med at springe til og fortælle om Læsø Kommunes visioner for kunst og kultur. Stor tak til Leif. Derpå fulgte en smuk kavalkade af musik, sang og lyrik.
Mandag aften: En dejlig aften på Østergaard i selskab med Kim Juul, der med snak og sang behandlede emnet inspiration.
Tirsdag aften: Atter en smuk og stemningsfuld midnatskoncert i Byrum Kirke med stort fremmøde. En dejlig tradition.
Onsdag aften: Underholdende og spændende foredrag ved Adrian Hughes. Godt 120 fremmødte blev beriget med tanker om, hvad kunst og hvad er det værd!
Udstillingsstederne har generelt haft pænt besøg. Det kan være en udfordring, når vi anvender nye udstillingssteder. 
Herudover som vanligt mange workshops og koncerter.
Interessen og tilbagemeldingerne på vores Oplevelsessti har været overvældende. Den energi og kreativitet, I kunstnere har lagt i projektet, har virkelig båret frugt. Vi ender nok med at have mere end 1500 gæster på stien. Imponerende. En stor tak til Mandegruppen M/K, der har hjulpet med alt det praktiske.

Som tidligere nævnt har vi i bestyrelsen arbejdet med, hvorledes vi fremadrettet finder den rette balance mellem aktiviteter og ressourcer. Dette er baggrunden for, at vi under eventuelt har et punkt, hvor vi gerne vil bede om input til, hvorledes fremtiden skal forme sig for Læsø Kunstfestival. Vi glæder os til at høre jeres ideer for Læsø Kunstfestival.

Vi har alle grund til at være stolte over det, vi har skabt i år. Det er ganske unikt.

I det forløbne år har vi øget fokus på markedsføringen af LKF både digitalt og via mere traditionel offline markedsføring, herunder f.eks. nye bannere.
De digitale medier, som kun koster en brøkdel af katalog og tryksager, udgør et stort potentiale. Dette vil vi gerne udnytte, dels fordi den yngre del af vores gæster, som vi gerne vil tiltrække, orienterer sig der, og dels fordi det giver mulighed for at ramme flere kommende gæster og udstillere. 
Vores markedsføringsmæssige målsætning for 2022 har været dels at skabe et bredere kendskab til LKF og til de deltagende kunstnere, dels at trække flere til de annoncerede aktiviteter samt at øge kendskabet til LKF blandt lokale gæster før og under uge 30.

På gensyn til Læsø Kunstfestival 2023,

Henriette Flindt
Formand
Læsø Kunstfestival

Back To Top