skip to Main Content

Beretning for året 1.7.2020-30.6 2021

Som bekendt har det forløbne år været præget af visse udfordringer. Det var ikke på den sidste generalforsamling muligt at etablere en fuldtallig bestyrelse. Dette er naturligvis en trussel mod foreningens fortsatte eksistens. Det lykkedes dog på et efterfølgende bestyrelsesmøde at få alle poster besat, og det har været påkrævet. 

Inden vi alle kan være her i uge 30, er der et stort forarbejde:
Kontakt til kunstnerne, planlægning af udstillingssteder
Udarbejdelse af vores smukke katalog
Kontakten til Læsøfærgen med bestilling
Ansøgninger til diverse styrelser i forbindelse med etablering af Sansestien
Planlægning af hummeraften Og så alt det andet!
Men anstrengelserne har båret frugt. Dette års kunstfestival har været en stor succes målt på antal gæster og feedback. Men ikke mindst på tilbagemeldinger fra de deltagende kunstnere. En flot fernisering på Saltet mandag d. 26.7 med godt 250 gæster. Dette trods lidt udfordringer med Covid-19 restriktioner, som gæsterne dog tog pænt. Taler ved formanden for Læsø Kunstfestival Henriette Flindt og Læsøs borgmester Karsten Nielsen, samt et dejligt musikprogram med flere musikere.

Der var i år etableret 19 udstillingssteder med god søgning, og bredden i udstillingerne har været rigtig fin. Tidligt blev det besluttet, som noget nyt, at lave en Open Air kunstudstilling. Primært for at markere 10-års jubilæet, men også for at have noget at falde tilbage på, hvis der kom stramning af Covid-19 restriktioner. Hvilket heldigvis ikke er sket. Alle kunstnere, der udstiller på Læsø Kunstfestival 2021, blev opfordret til at udstille et værk. For mange har det naturligvis været en udfordring at skulle tænke i sådanne nye baner. Rigtig mange meldte sig, således at vi kunne gå videre med processen. Den lokalitet, vi endte med at vælge, var som bekendt området ved Storedal – et af de smukkeste områder på Læsø med en spændende, varieret natur. Der har været en interessant proces med at søge diverse styrelser. Her skal man være tidligt ude, ting tager tid. Heldigvis fik vi positivt tilsagn fra alle.
Til at assistere med opsætningen og nedtagning af udstillingen på Storedal, samt diverse praktiske opgaver, etablerede vi en såkaldt mandegruppe. Stor tak til Jørgen, som er indehaver af en imponerende samling værktøj. Men selve opsætningen er gået relativt glat, de fleste kunstnere havde gjort sig gode tanker om placering og ikke mindst fiksering af deres værk. Vi i bestyrelsen er vældig tilfredse med det færdige resultat.

Og heldigvis gælder det også for gæsterne. Interessen for Sansestien har været stor, vi har fået god presse. Og vi har ramt en ny målgruppe. Børn går vældigt op i finde de forskellige kunstværker. Dejligt at se overraskelsen og glæden i deres ansigter, når de opdager et nyt værk. Vi haft omkring godt 200 gæster pr. dag, der har gået hele ruten. Så samlet kommer vi pænt forbi de 1000. Hertil kan man lægge de mange badegæster, der har nydt turen ned igennem Storedal til stranden, hvor der var opstillet en del værker. Hvorledes fremtiden bliver for dette koncept, er op til den nye bestyrelse.
Et andet nyt tiltag var Koral-koncert i Byrum kirke tirsdag d. 27.7.  Det blev en smuk og unik oplevelse med godt 100 gæster. Meget stemningsfyldt. Tak til Matthias Grün og hans kolleger for det store arbejde.
Til foredraget med Kjeld Fredens onsdag 28.7, kom der ligeledes godt 100 gæster. En inspirerende aften.
Herudover er der som vanligt afviklet workshops, gavejagt, foredrag, koncerter osv.
Så samlet har vi haft små 10.000 gæster, der har deltaget i en af Læsø Kunstfestivals aktiviteter i løbet af ugen. Man må sige at foreningens formålsparagraf til fulde er opfyldt i år.

Bestyrelsen er naturligvis stolt over, at vi sammen med jer kunstnere atter har kunnet skabe en fantastisk festival som en hyldest til Læsøs unikke stemning og natur.
Tak til alle jer kunstnere, der har bidraget og naturligvis en stor tak til vores sponsorer.
Og en speciel stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for et godt og inspirerende samarbejde.

Læsø Kunstfestival bygger som bekendt på frivilligt arbejde og har en begrænset økonomi.
Ambitionerne for 2021 var store med behov for en massiv organisatorisk indsats fra bestyrelsen. Vi mente, det var vigtigt at tilføre foreningen fornyet vitalitet, at markere jubilæumsåret og skabe noget stort efter aflysningen i 2020. Det mener vi er lykkedes, men samtidig er vi realistiske omkring, hvor store ressourcer, der er i foreningen.
Den afgående bestyrelse lægger op til en gennemgang af aktiviteterne i forbindelse med Læsø Kunstfestival og vil naturligvis gerne have input fra foreningens medlemmer.

På gensyn til Læsø Kunstfestival 2022.

Henriette Flindt
Formand for Læsø Kunstfestival

 

Back To Top