Skip to content

Generalforsamling den 27. juni 2023.
Formandsberetning

Kære alle
Så står vi midt i den 11. Læsø Kunstfestival, og som de foregående år er der planlagt et flot og farverigt program med udstillinger, musik, foredrag, workshops, skattejagt, Open Air udstilling o.s.v.

Bestyrelsen indledte arbejdsåret med at gennemdiskutere de forskellige elementer i Læsø Kunstfestival. Herunder inddrog vi de tilbagemeldinger, vi har fået fra de kunstnere, der deltog i sidste års kunstfestival.
Et gennemgående tema i bestyrelsen de sidste par år har været at finde den rette balance mellem aktiviteter og ressourcer.
Konklusionen blev, at vi fastholdt det indhold, vi havde sidste år.
Bestyrelsen har haft specielt focus på PR. At udbrede kendskabet til Læsø Kunstfestival via så mange kanaler som det er muligt. Det er svært at måle på resultatet af denne indsats, men vi tror det har haft en positiv effekt.

Grundkonceptet i Læsø Kunstfestival er de mange udstillingssteder rundt på øen. Det er i år lykkedes at finde 14 udstillingssteder, hvor 35 kunstnere udstiller.
Tak til alle de, der har stillet lokaler til rådighed.
Dermed kan man konstatere, at foreningens formål er opfyldt:
Læsø Kunstfestival skal arbejde for, at der på Læsø er mulighed for kunst- og kulturoplevelser af høj kvalitet.

Vi har også i år valgt i kraft af mange positive tilbagemeldinger at etablere en kunstudstilling i det fri. Lokaliteten er i år blevet Anlægget ved Byrum kirke. Beslutningen om at flytte udstillingen fra Storedal bunder i et ønske om nyskabelse, usikkerhed omkring tilladelser, samt at skabe mere aktivitet i Byrum.
De 33 kunstnere, der udstiller, har udvist stor kreativitet med mange spændende værker. Interessen for udstillingen har været overvældende. Specielt er det dejligt at se, at vi rammer et nyt segment af gæster. Der er mange unge mennesker og børn, der oplever udstillingen. Det er svært at sætte tal på antallet af gæster, men et forsigtigt estimat til og med onsdag er godt 1500. Så vi runder antageligt 2000, inden udstillingen slutter.

Vi har som de tidligere valgt at investere i vores vanlige katalog, trods det at det lægger beslag på en stor del af vores budget.

Hummeraftenen blev som sidste år afholdt søndag aften med 60 deltagere. Vort indtryk er, at man generelt mener, det er et godt tidspunkt. Hyggelig aften med musik.
Som altid en festlig start på Læsø Kunstfestival med fernisering på Saltet. Godt 200 var mødt op, og heldigvis var vejret med os.
Musik og taler, ikke mindst en fin præsentation ved Kirsten Thyø af Læsø Kunstforenings jubilæumsbog og en opfordring fra Læsø Kunstforening til fortsat samarbejde.
Foredrag onsdag aften med Hanne Vibeke Holst og et flot besøgsantal på 140. Det er nok rekorden.
Stor ros til Eva for dette arrangement.
Der har generelt været pænt med besøg på de forskellige udstillinger. De endelige besøgstal foreligger dog først senere.

Som bekendt er det store skiftedag i bestyrelsen.
Som det fremgår af dagsordenen, er der tre medlemmer af bestyrelsen, der ikke ønsker genopstilling.
Derfor har det været en vigtig del af arbejdet i bestyrelsen at beskrive de arbejdsopgaver, der ligger som forarbejde til Læsø Kunstfestival. Dette med henblik på at lette arbejdet i den kommende bestyrelse.
Men det er naturligvis den nye bestyrelse, der sætter rammerne for Læsø Kunstfestival.

En væsentlig arbejdsopgave for bestyrelsen, i de sidste måneder, med baggrund i det netop nævnte, har været rekrutering af nye bestyrelsesmedlemmer og således sikre den fortsatte drift af Læsø Kunstfestival.
– Bestyrelsen har sendt opfordring til foreningens medlemmer, om at stille op til bestyrelsen.
– Der har været personlig kontakt til flere potentielle emner.
– Bestyrelsen er lykkedes med at få en artikel i Læsøposten med fokus på dette tema.

Jeg vil gerne på foreningens vegne takke for et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen.
Bestyrelsen har i løbet af året holdt 7 møder samt et utal af mails og telefonsamtaler.
Det har været en bestyrelse med et stort engagement, positiv holdning, en god sammensætning af kompetencer og ikke mindst godt humør.
Jeg vil hermed gerne takke Eva, Hanne og Jørgen for deres store indsats gennem årene for Læsø Kunstfestival.
I efterlader jer en forening med et fantastisk koncept og en solid økonomi.

Med baggrund i udskiftning i bestyrelsen foreligger der ikke konkrete strategier for Læsø Kunstfestival 2024. Der er en bred vifte af aktiviteter som den nye bestyrelse kan plukke af, men der skal naturligvis være plads til nytænkning.

Til sidst vil foreningen gerne takke for de flotte donationer vi har modtaget fra lokale erhversdrivende.
Specielt vil vi gerne takke Knud Højgaards Fond og Nordea Fonden.
Men den største tak skal gives til alle jer kunstnere, der er kommet her til Læsø i uge 30 og har bidraget til en flot festival.
På foreningens vegne tak.
På gensyn til Læsø Kunstfestival 2024,

Henriette Flindt
Formand
Læsø Kunstfestival

Back To Top