skip to Main Content

Bestyrelsen 2023-24

Formand/Projektleder: Elizabeth Brænnstrøm Jacobson: lkf@laesoekunstfestival.dk
Næstformand/Kunstkurator
: Tamara Paliienko
Bestyrelsemedlem/Kunstansvarlig
: Henriette Flindt
Bestyrelsemedlem/Omverdensanalytiker/IT-ansvarlig
: Pia Tesdorf
Grafisk designer/Musikansvarlig/Sekretær
: Karina Bjerregaard
Kasserer
: Iben Dupont
Suppleanter
: Linea Stoklund, Kirsten Larsen

Revisor: Leif Ladefoged
Revisorsuppleant: Torben Larsen

Ansøgning for deltagelse som kunstner i 24:
Elizabeth Brænnstrøm Jacobson: lkf@laesoekunstfestival.dk

Hovedansvarlige for udvælgelse af deltagende kunstnere i 24:
Tamara Paliienko
Henriette Flindt

Ansøgning og hovedansvarlig for udvælgelse af deltagende musikere i 24:

Karina Bjerregaard: grafik@laesoekunstfestival.dk

 

Vil du melde dig ind i foreningen og bakke op om Læsø Kunstfestival, skriv da til tidligere kasserer Jørgen på moelgaard@c.dk.

Se festivalens facebookside.

Back To Top