skip to Main Content

Tak til fonde og sponsorer for hjælpen!

Kunstfestivalen bygger udelukkende på frivilligt arbejde – mellem fastboende og gæster.
Det er derfor af stor betydning for festivalens gennemførelse, at vi møder stor velvillighed fra især lokale fonde,
Læsø Kommune og Læsø erhvervsliv.

Back To Top