Festival i børnenes tegn, men også for voksne i 2016

FESTIVAL i UGE 30

fra mandag 25. juli til og med fredag den 29. juli

 

Foreningen  Læsø Kunstfestival vil udvikle kunst-og kulturprojekter i form af festivaler på Læsø, hvor forskellige kunstforme, og nye teknologier og Læsøs historiske rødder mødes i forskellige udtryk og fortællinger. 

Festivalen finder sted uge 30. med indvigelse den 25 juli kl. 14 i Byrum. 23 udstillende kunstnere vil efterfølgende udstille rundt på øen. Her vil også musikkere underholde, herom følg med i Flyer og web-siden.

Generelt om de næste to års projekter: Inden for rammen af den overordnede vision, vil foreningen næste år prioritere arbejdet med inspiration fra oldnordisk mytologi og historie med udgangspunkt i Læsø.

Vi vil gøre Læsø Kunstfestival 2016 i børn & unges tegn. Vi sætter dem i centrum, ved at gøre dem til Kulturproducenter. Vi vil lave Inter-aktiv kunstfestival, hvor børn ikke alene bliver underholdt af kunst & musik, men er skabende eller med-skabende af kunst, både indenfor f.eks. malerkunst & og sangskrivning. Den tematiske ramme er den nordiske mytologi og Nordens toner. Vi  samarbejder med skolen på Læsø og sammen med kunstnere organiserer kunstoplevelser og udstillinger (maling, koncerter, teater, oplæsning, foredrag, etc.) 

Festivalen vil tyvstarte med  en del umiddelbart inden skolesommerferien med indføring af eleverne  på Læsø skole, i den nordiske mytologi. I uge 30, selve festival ugen, udstilles resultaterne for publikum, sammen med de udstillende kunstnere i øvrigt.

I forbindelse med kunstfestival 2016 i uge 30, vil der som de øvrige år være kunstnere der udstiller på hele øen, samt være forskellige workshops. Detaljer herom senere

Herom senere.

 

600true thumbnails under 400true 2000none
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide45
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide2
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide3
 • 5000 slideleft false 40 bottom 0
  Slide4
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide5
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide6
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide7
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide8
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide9
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide10
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide11
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide12
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide13
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide14
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide15
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide16
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide17
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide18
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide19
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide20
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide21
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide22
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide23
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide24
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide25
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide26
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide27
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide28
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide29
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide30
 • 5000 slideleft false 60 bottom 0
  Slide31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?