skip to Main Content

Dag Magne Staurheim

10. Birkedommerhuset,
Doktorvejen 18, Byrum
Tresnitt, collage, materialmaleri (olje)

Eg forstår ikkje livet,
men eg har forsøkt å leve,
forsøker stadig å gjeva form
til det eg har sett, opplevd,
følt, tenkt
via teikning, grafikk,
treskjæring og materialmaleri.

9596 7058
dagmagnestaurheim@gmail.com
Sveavegen 72, 2881 Aust-Torpa, Norge

Back To Top